header
facebook icontwitterrss-logoyoutube-logo
 
 
home header

1. חבר מן המניין
אנשי מקצוע המורשים לעסוק בתחום הייעוץ והטיפול הנפשי בישראל, עפ"י נהלי הרישוי של משרד הבריאות, משרד העבודה הרווחה ומשרד החינוך (פסיכיאטרים, פסיכולוגים, עו"ס, יועצים חינוכיים, מטפלים באמנות וכד').
עלות החברות לשנה: 280 ש"ח.

החברות מקנה: 
but זכות הצבעה והגשת מועמדות לתפקידי ההנהגה של הארגון, בכפוף לתקנון העמותה. 
but השתתפות בחינם או בעלות מוזלת בפעילויות העמותה עפ"י החלטת הועדות הרלוונטיות. 
but נגישות לחומרים מדעיים ומקצועיים בחלקי אתר האינטרנט של הארגון הסגורים לציבור הכללי. 
but זכות לקבלת מידע שוטף מהארגון, כולל מידעונים (Newsletters) שיופקו. 
but זכות להשתתף בקבוצת דיון והתייעצות באימייל של הארגון.

2. חבר סטודנט
סטודנטים במקצועות המצוינים בסעיף 1.
עלות החברות לשנה: 120 ש"ח.

החברות מקנה: 
but השתתפות בחינם או בעלות מוזלת בפעילויות העמותה עפ"י החלטת הועדות הרלוונטיות. 
but נגישות לחומרים מדעיים ומקצועיים בחלקי אתר האינטרנט של הארגון הסגורים לציבור הכללי. 
but זכות לקבלת מידע שוטף מהארגון, כולל מידעונים (Newsletters) שיופקו. 
but זכות להשתתף בקבוצת דיון והתייעצות באימייל של הארגון.

להרשמה:
but יש למלא את הטופס ההרשמה 
but לצרף תעודה מקצועית או אישור לימודים 
but לצרף צ'ק ע"ש " ט.ד.י בלבד" ולסמן עליו שני קווים אלכסוניים (קרוס). נא לשלוח את הצ'ק בדואר רגיל

הכתובת למשלוח:
ט.ד.י. - טראומה ודיסוציאציה ישראל
ת.ד. 24290, תל אביב 6124103
תל אביב
 but ניתן גם להעביר את דמי החברות בהעברה בנקאית לחשבון מספר 191330 בבנק מזרחי (20) סניף כרמל (449)

 

אתם כאן: Home כללי יצירת קשר והרשמה הצטרפות וחידוש חברות