header
facebook icontwitterrss-logoyoutube-logo
 
 
home header

שאלות נפוצות

כיצד אדע אם אני סובל מהפרעת זהות דיסוציאטיבית (הפרעת ריבוי אישיות)?

 

 

ישנם מספר מבחנים אבחוניים שיכולים להיות מועברים על ידי המטפל, כגון "הראיון הקליני המובנה
להפרעות דיסוציאטיביות" Structured Clinical Interview for Dissocaitive Disorders - SCIDD

ו"הראיון לסולם ההפרעות הדיסוציאטיביות" Dissociative Disorders Interview Scale - DDIS

כלי נוסף: "סולם ההתנסויות הדיסוציאטיביות" The Dissociative Experiences Scale - DES
איננו אבחוני, אבל השימוש בו נפוץ והוא יכול להיות יעיל במחקרים קליניים לסינון אוכלוסיות גדולות
לגבי התנסויות דיסוציאטיביות.

לאחרונה פותח ותוקף לעברית גם Multimodal Inventory of Dissociation - MID.
כשמישהו רוצה לדעת אם יש לו הפרעת זהות דיסוציאטיבית רצוי שייוועץ במומחה בתחום. ישנם אנשים
שמרגישים הקלה כשהם מוצאים שלהתנסויות שלהם יש שם קליני ומהלך מוכר ומובן. חוויות דיסוציאטיביות
מסוימות יכולות לעורר די הרבה חרדה ובלבול וחשוב למצוא מושג מארגן שמסביר את החוויות האלה ומציע
גם מהלך ריפויי הנגזר מן האבחנה.

מומלץ שהשאלה – כיצד אני יכול לדעת, אם יש לי הפרעת זהות דיסוציאטיבית? תועלה בהקשר של טיפול
פסיכולוגי קיים. אם את בטיפול, שאלי את המטפלת מה היא חושבת, אם יש לה מספיק ניסיון עם הפרעת זהות
דיסוציאטיבית (הפרעת ריבוי אישיות), ואם היא חשה בנוח לערוך את האבחנה. אם לא, בקש מהם להפנות אותך
לייעוץ אצל מומחה\ית אחר\ת בתחום.
 
אתם כאן: Home שאלות נפוצות כיצד אדע אם אני סובל מהפרעת זהות דיסוציאטיבית (הפרעת ריבוי אישיות)?