header
facebook icontwitterrss-logoyoutube-logo
 
 
home header

שאלות נפוצות

מה ההבדל בין דיסוציאציה לבין היפנוזה?


קיימת נטייה לבלבל בין התנסויות דיסוציאטיביות לבין התנסויות היפנוטיות. למרות ששני סוגי החוויה יכולים להופיע בו זמנית הם אינם נחשבים לזהים. ייתכן, שאדם הנמצא במצב של שינו י-אישיותי ישקע אמנם למצב היפנוטי, אך התופעות אינן זהות. להיות שקוע בהיפנוזה משמעו לאבד תחושה של הא ירועים ברקע ולהיות לגמרי שקוע במשהו אחר. לדוגמא, היפנוזת הכביש המהיר, (highway hypnosis)- זהו מצב שבו נ הג מרגיש כי חלם על משהו במהלך הנהיגה וחושב שפספס את הפנייה בצומת, כשבפועל הוא מגלה שהוא הרבה יותר רחוק מהצומת מכפי שחשב. אדם השקוע בהיפנוזה כגון זו, עשוי להיות עסוק במחשבות תוך כדי שליטה על גופו ועל נהיגתו, אבל פעולותיו כנהג אינן במודעות שלו. זאת אומרת, שמתקיים נתק בין המח (המודעות) לגוף. חוסר קשר זה במצב היפנוטי, הינו דוגמא לתהליך דיסוציאטיבי אך, איננו נחשב להפרעה דיסוציאטיבית.
אתם כאן: Home שאלות נפוצות מה ההבדל בין דיסוציאציה לבין היפנוזה?