header
facebook icontwitterrss-logoyoutube-logo
 
 
home header

שאלות נפוצות

כיצד משפיע קושי בויסות רגשי על דיסוציאציה?


קושי בוויסות רגשי נובע בחלקו מהעדר הזדמנויות נאותות ללימוד של הרגעה עצמית, או מדיכוי רגשי בילדות בקרב
משפחות שבהן התרחשה הזנחה או התעללות. חדירה של זיכרונות טראומטיים ותחושות בלתי נסבלות העולות עם זיכרונות
אלה,מחמירים עוד יותר את הקשיים בוויסות הרגשות.
(Metcalfe & Jacobs, 1996; Rauch, van der Kolk, Fisler, Alpert, Orr et al., 1996).

חוסר היכולת להתמודד עם רגשות חזקים עשוי לעורר שינויים קיצוניים במצב הרוח. אפשר לראות את הדהפרסונליזציה,
הדראליזציה, האמנזיה ובלבול-הזהות כניסיונות לוויסות-עצמי כשבקרת הרגשות הרגילה נכשלת. כל אחת מן האדפטציות
(דרכי ההסתגלות) הפסיכולוגיות הללו משנה את היכולת של האדם לסבול רגש מסוים. לדוגמא, אם אדם חש מאוים מאוד
במצב שממנו הוא אינו רואה דרך מילוט, הוא יכול לפתח אמונה לא מודעת ומוטעית (כפתרון נואש לפחד וחוסר האונים) שהוא מישהו אחר.
מודעות למצב זה היא לכשעצמה מפחידה ביותר. אחת מהבעיות הטיפוליות המרכזיות באדם עם הפרעות דיסוציאטיביות היא:
הקושי להתמודד עם זיכרונות ורגשות מפחידים, כשההכרה בפחד ובמשמעותו הינה מאיימת כשלעצמה. יש צורך בגישות טיפול
מקצועיות ומיומנות ביותר על מנת לסייע לבנות את בטחונו של המטופל והראות לו שהוא יכול לסבול את רגשותיו, ללמוד מהם,
ולצמוח מתוכן כאדם.

אתם כאן: Home שאלות נפוצות כיצד משפיע קושי בויסות רגשי על דיסוציאציה?