header
facebook icontwitterrss-logoyoutube-logo
 
 
home header

שאלות נפוצות

מהי דיסוציאציה?

דיסוציאציה היא תופעה שמתארת ניתוק בין אירועים שבדרך כלל קשורים אחד לשני. מצבים דיסוציאטיבים הם
מצבי מודעות שאינם נמצאים באינטגרציה עם התפישה הרגילה של עצמי וכתוצאה מכך נתפשת התופעה כחוסר
המשכיות של החלקים המודעים בעצמי.

(Anderson & Alexander, 1996; Frey, 2001; International Society for the Study of Dissociation, 2002; Maldonado, Butler, & Spiegel, 2002; Pascuzzi & Weber, 1997; Rauschenberger & Lynn, 1995; Simeon et al., 2001; Spiegel & Cardena, 1991; Steinberg et al., 1990, 1993).

במקרים חמורים של דיסוציאציה, מתרחש ניתוק בתפקודים של מודעות, זיכרון, ותפיסת האני, שבמצבים נורמאלים אמורים
להיות משולבים זה בזה. לדוגמה: מישהו מדווח על התנסות מאוד קשה ללא הבעת רגשות לגבי האירוע. מבחינה קלינית,
זוהי דוגמה של קהות רגשית, שהיא תסמין דסיציאטיבי שהוא גם אחד מהסימנים המובהקים של הפרעת דחק
פוסט-טראומטית. מדווח כי דיסוציאציה הינה תהליך פסיכולוגי שכיח בקרב אנשים שפונים לטיפול נפשי ( Maldonado et al., 2002).
אתם כאן: Home שאלות נפוצות מהי דיסוציאציה?